Over KipCoachingOver_KipCoaching.htmlshapeimage_3_link_0

Mens

Coaching en advies voor professionele en persoonlijke (loopbaan)ontwikkeling.

Coaching

KipCoaching werkt professioneel en persoonlijk. Hoe ziet dat eruit?


1. Kennismaken

Succesfactor voor coaching is de klik tussen klant en coach. In een eerste

oriënterend gesprek (kosteloos, 30 minuten) bepaal jij of je gezonde basis voor coaching ziet.


2. Coachen – aan het werk

Via een duidelijke intake formuleer jij je leervraag en –doel en ben je zelf vooral

aan het werk! Vaak spreek je een traject van minimaal drie bijeenkomsten af.

Daarna bepaal jij wat nog meer nodig/gewenst is.


3. Werken en reflecteren

Coaching beperkt zich niet tot de afspraak met je coach. ‘Tussendoor’ valt veel

te leren. Via het maken van reflectieverslagen stimuleer en accelereer je je

eigen leren.


Succesfactoren

Gelukkig zijn succesfactoren aspecten die JIJ kunt beïnvloeden. KipCoaching

richt zich op 4 succesfactoren:

  1. Doel

  2. Wat wil jij concreet bereiken in je werk, je persoonlijke ontwikkeling, je loopbaan? Dat scherp formuleren geeft je (coaching) noodzakelijke richting.


  1. Hier & Nu

  2. De dingen die je wilt leren (of afleren) gebeuren altijd in het ‘hier & nu’. Het gebeurt als het ware voor je neus maar hebt dat niet altijd in de gaten.

  3. Zicht krijgen op dit ‘hier & nu’ vergroot je leervermogen. 


  1. Eigenaarschap

  2. Zelf het stuur nemen. Leren te leren. Eigenaarschap en regie nemen over jouw doel helpt je onafhankelijk, ‘altijd en overal’ je boontjes te doppen.


  1. Sturing & Stilstaan

  2. Wat stuurt nu je gedrag? Wat is de rol van je opvattingen, drijfveren, je onbewuste? ‘Werken’ aan opvattingen, stilstaan (bij drijfveren) draagt sterk bij aan groeien en realiseren van de veranderingen die jij wilt.


Advies

Bij advies vraag je om raad. Wat vind jij ervan? Ervan uitgaande dat de adviseur zinvolle suggesties heeft.

KipCoaching adviseert en blijft daarbij letten op ‘eigenaarschap’ van degene die

om advies vraagt. Het gaat immers om het uiteindelijk zelf te willen en te kunnen.

Advies kan liggen op het gebied van persoonlijke effectiviteit en (loopbaan)ontwikkeling. Altijd gerelateerd aan de context werk in gezonde balans met privé.


Kennismaking

Maak gerust een afspraak voor een oriënterende kennismaking, via ‘contact’ is

dat eenvoudig.